เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ข้อมูลเสริมการเรียน > วิธีผันคำกริยาให้อยู่ในรูปTA (บทเรียนที่ 12)

ข้อมูลเสริมการเรียน

วิธีผันคำกริยาให้อยู่ในรูปTA (บทเรียนที่ 12)

เรียนรู้การผันคำกริยารูป TA ด้วยบทเพลง เพลงนี้จะสอนวิธีผันกริยารูป MASU ให้เป็นรูป TA โดยดูจากพยัญชนะที่อยู่หน้า MASU เราไปร้องเพลงนี้กันและจำเนื้อร้องให้ขึ้นใจเพื่อเรียนวิธีผันคำกริยานี้
เพลง
ดนตรีประกอบให้ร้องตาม

I-CHI-RI TTA, MI-NI-BI NDA

I-CHI-RI TTA, MI-NI-BI NDA

KI ITA, GI IDA, ITTA

KI ITA, GI IDA, ITTA

เพลง
(MP3)
ดาวน์โหลด
ดนตรีประกอบให้ร้องตาม
(MP3)
ดาวน์โหลด
โน้ตเพลง
(PDF)
ดาวน์โหลด

คำกริยารูปMASU คำกริยารูปTA
TSUKAIMASU
ใช้
TSUKATTA
MACHIMASU
รอ
MATTA
ATSUMARIMASU
รวมตัว
ATSUMATTA
YOMIMASU
อ่าน
YONDA
KAKIMASU
เขียน
KAITA
ISOGIMASU
รีบ
ISOIDA
IKIMASU
ไป
ITTA
TABEMASU
กิน
TABETA
OBOEMASU
จำ
OBOETA
IMASU
มี,อยู่
ITA
MIMASU
ดู
MITA
KIMASU
มา
KITA
SHIMASU
ทำ
SHITA

อธิบายเนื้อหาบทเรียนข้างบนโดยละเอียดด้วยเสียงประจำบทเรียน กรุณาไปที่หน้าบทเรียนโดยคลิกปุ่มด้านล่างและฟังเสียง 10 นาทีที่หน้านั้น

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK