NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Cùng học tiếng Nhật với Anna!

Hãy chụp ảnh bạn đang học tiếng Nhật và gửi cho chúng tôi nhé!

[Điều kiện gửi ảnh và lời nhắn]

 • Chúng tôi không đảm bảo rằng tất cả ảnh và nội dung bạn gửi sẽ được phát và đăng trên trang web của chúng tôi.
 • Hãy chắc chắn rằng dữ liệu bạn gửi không quá 200 MB.
 • Nội dung các thông tin có được qua trang web này, ngoại trừ địa chỉ email, cũng như có được nhờ quá trình thu thập dữ liệu, sẽ được sử dụng trong các chương trình phát sóng và phát sóng lại trong nước của NHK, bao gồm cả các chương trình được làm lại. Các nội dung này cũng có thể được sử dụng trong các chương trình phát sóng quốc tế của NHK, các chương trình phát qua sóng ở nước ngoài, hay trong các hoạt động của NHK như quan hệ công chúng, các cuộc thi chương trình, các sự kiện, các thư viện và trang web mở, cả mất phí và miễn phí. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các nội dung này cho các đài phát thanh-truyền hình trong nước và quốc tế khác, ngoài NHK, các kênh truyền hình cáp trong nước và các cơ quan phát thanh truyền hình nước ngoài. Chúng tôi cũng có thể sử dụng chúng để làm các video hay đoạn âm thanh mang tính thương mại; hoặc là tư liệu để làm các video và đoạn âm thanh, các ấn phẩm, và các trang web. Xin lưu ý là chúng tôi có thể không thông báo trước với bạn về việc sử dụng những nội dung này.
 • Tên bạn dùng để gửi có thể bị lược bỏ khi sử dụng cho những mục đích trên.
 • Ảnh và nội dung bạn gửi có thể được thay đổi hoặc cắt đi ở mức độ không ảnh hưởng tới ý tưởng và nội dung.
 • Xin đừng sử dụng tác phẩm của bên thứ 3 trong ảnh và nội dung gửi, bao gồm các minh họa, ảnh, câu nói thông dụng, đoạn hội thoại hay câu thơ trong một tác phẩm nào đó.
 • Nếu có khiếu nại của bên thứ 3 về việc vi phạm bản quyền liên quan đến ảnh hay nội dung gửi thì người gửi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 • Nếu người gửi ở độ tuổi vị thành niên theo quy định của nước mình, cần phải có sự đồng ý của người giám hộ.
 • Xin lưu ý là chúng tôi không thể gửi lại các thông tin các bạn gửi.
 • Các địa chỉ email gửi đến sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích dưới đây:
  1. (1) Liên hệ để hỏi về ảnh hay nội dung bạn gửi
  2. (2) Liên hệ về việc sản xuất chương trình
  3. (3) Thông báo về việc cung cấp chương trình, ảnh hay nội dung bạn gửi cho một đơn vị khác không phải NHK
  4. Các thông tin này sẽ không bị sử dụng cho mục đích nào khác.
 • Để biết về việc xử lý thông tin cá nhân của NHK, xin vui lòng đọc “Chính sách của NHK về bảo vệ thông tin cá nhân”.

Nếu đồng ý với các điều kiện trên, xin hãy gửi ảnh và lời nhắn của bạn.