NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > ما همراه با آنا زبان ژاپنی را یاد می گیریم!

لطفا عکسی از خود را در حال مطالعه زبان ژاپنی بگیرید و برای ما ارسال کنید!

[شرایط ارسال]

 • همه ی عکس ها و نظرات ارسالی از رادیو پخش نخواهند شد و یا بر روی تارنما قرار نخواهند گرفت.
 • لطفا اطمینان حاصل کنید که حجم فایل ارسالی شما بیشتر از 200 مگابایت نباشد.
 • محتوای اطلاعات جمع آوری شده در این تارنما شامل آدرس های ایمیل نیست و نیز نتایج داده های جمع آوری شده می توانند در پخش داخلی و بازپخش توسط ان.اچ.کی مورد استفاده قرار گیرند که شامل باز تولید برنامه ها هستند. آنها را همچنین می توان در پخش بین الملل ان.اچ.کی مورد استفاده قرار داد که در خارج از کشور پخش می شود و عملکرده آن شامل فعالیت های روابط عمومی، ارایه در مسابقه های رادیویی، رویدادها، کتابخانه آزاد و تارنما، می باشد که این ارتباطی با دریافت کردن یا نکردن هزینه ندارد. این آثار همچنین ممکن است به جز ان.اچ.کی به شبکه های رادیو تلویزیونی دیگر برای پخش داخلی و بین المللی از جمله
  شبکه های تلویزیون کابلی و گرداننده های پخش خارجی ارایه شوند و یا در ویدیوهای تبلیغاتی یا ضبط برنامه ها، مطالب چاپی و تارنماها مورد استفاده قرار گیرند. به یاد داشته باشید که استفاده از این اطلاعات پیشاپیش اطلاع داده نمی شود.
 • احتمال دارد به دلایلی که در بالا ذکر شده است، نام عنوان شده در فایل ارسالی حذف شود.
 • عکس ها و نظرهای دریافتی ممکن است توسط ویراستار تغییر داده و کوتاه شوند به طوری که به محتوا و پیام متن خدشه ای وارد نشود.
 • آثار شخص دیگری از جمله نقاشی، عکس، تکیه کلام، جمله و شعر را در عکس ها و نظرات خود استفاده نکنید.
 • اگر شخص ثالثی شکایتی را نسبت به احتمال نقض حقوق مربوط به عکس یا مطالب ارسال شده مطرح کند، همه مسوولیت ها بر عهده فرد ارسال کننده خواهد بود.
 • اگر سن فرد ارسال کننده کمتر از سن قانونی تعیین شده در کشورش باشد، کسب اجازه و رضایت ولی یا سرپرست لازم است.
 • عکس و نظرات ارسالی بازپس داده نخواهند شد.
 • آدرس ایمیل های ارسالی تنها برای موارد زیر استفاده خواهند شد.
  1. (1) تماس برای پرسش درباره ی عکس ها یا نظرهای شما
  2. (2) تماس برای تولید برنامه
  3. (3) اطلاع رسانی درباره ی تهیه ی یک برنامه، عکس ها یا نظرهای شما در امور دیگری به جز «ان.اچ.کی»
  4. برای موارد دیگری مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.
 • درباره ی شیوه ی استفاده از اطلاعات شخصی به «خط مشی ان.اچ.کی درباره ی حفاظت از اطلاعات شخصی» مراجعه کنید.

در صورت موافقت با شرایطی که در بالا نوشته شده است، عکس و نظرهای خود را بفرستید.